Facebook – Kongen av sosiale nettverk

Det er vel heller få som ikke har hørt om eller har et eller annet synspunkt om Facebook i dag, og nettsamfunnet har ufattelig mange brukere verden over. I følge Synlighets-bloggen og statistikk publisert på siden August 2016 har Facebook 1,1 milliard daglige brukere! I Norge har 3,2 millioner av oss opprettet Facebook-profil. Det er et anseelig stort antall brukere sett ut i fra antall innbyggere hvor vi nå er i overkant av 5 millioner. Det som er interessant med facebook, er hvordan det er bygd opp til sin eventyrlige suksess. Jeg skal derfor se nærmere på Facebooks forretningsmodell, i tillegg til hvordan de holder det gående. Hvem er egentlig kundene til Facebook? Hvem er egentlig konkurrentene?

Først, litt historie…

Facebook Inc eier Facebook. Facebook ble startet opp av Mark Zuckerberg og var i utgangspunktet ment kun for å bringe Harvard University sine studenter sammen sosialt. Thefacebook.com ble lansert i 2004 . Når det etter kort tid viste seg å være stor suksess, ble thefacebook.com utvidet til Standford, Columbia og Yale. Populariteten vokste raskt derifra og ble lansert for flere universitet. Desember 2004 hadde nettverket allerede 1 million brukere. (Wikipedia) Populariteten økte i en helt enorm takt og 26. september 2006 ble Faceboook åpnet for alle brukere over 13 år.

Facebooks grunnlegger og CEO, Mark ZuckerbergREUTERS/Norbert von der Groeben

 

 

Facebooks forretningsmodell

Først og fremst så vil jeg påpeke at det ikke finnes noe fastsatt standard på hvordan en forretningsmodell skal være, man må også skille på om det er en digital tjeneste eller en tradisjonell tjeneste (eks. butikk).

«Forretningsmodeller er beskrevet både som en form for overordnet forretningssystem, som en måte å klassifisere ulike prosesser i en bedrift på, som en måte å klassifisere bedrifter på, som en måte å ta betalt for sine tjenester på, og som et helt økosystem for forretningsverdenen.»

– Arne Krokan

Facebook kan beskrives som et alliansenettverk. I et alliansenettverk, samarbeider konkurrerende aktører uten at de er underlakt hierarkisk kontroll. Brukerne kan sette sammen en tjeneste som passer dem ved å like sidene til f.eks de nettavisene de leser, og legge til de spillene de vi spille. Facebook betrakter ikke seg som en applikasjon men som en plattform, en plattform der de har åpnet for at andre produsenter kan lage innhold i form av plugginn-moduler, dette kan f.eks. være kjente spill som Angry Birds, FarmVille også videre. For å åpne opp for dette måtte de offentligjøre deler av kildekoden sin. Tapscott definerte denne typen forretningsmodell som Infrastrukturvirksomhet allerede før facebooks tid i 2000. Det vil si at facebook lager plattformen de andre tjenestene blir mulige på.

Facebook er gratis for sine brukere, og i deres tilfelle hadde det ikke lønt seg å ta betalt heller, for gratis tilgang fører til større antall brukere. Det er med andre ord ganske lav terskel for folk i forhold til å ta det i bruk. Og flere brukere, fører til at de kan ha en enda større rekkevidde med tanke på annonsering. Annonsører er naturlig nok opptatt av rekkevidde, og med Facebook annonsering når man fram til utrolig mange folk. Men det er ikke bare annonsørene som drar fordel av mange brukere, brukerne selv får også mer utav nettverket jo større det er, også kalt en nettverkseksternalitet. Dette illustreres under i form av et eksempel med telefoner, om jo flere som har telefon, jo større utbytte får de som eier telefon.

 

 

Facebook har så mange muligheter at de rett og slett går utover det å bare være et sosialt nettverk. Facebook er sterk konkurranse mot mange andre type tjenester som f.eks finn.no og i følge Wikipeda benyttet 41 % av amerikanerne Facebook som sin nyhetskilde i 2015.

 

Facebook og økonomi

I den spede starten ble prosjektet «The facebook» finansiert av Mark Zuckerberg selv og en venn. Men for å videreutvikle seg og bli større, måtte investorer til. En såkalt Angel investor, Peter Thiel kom på banen allerede sommeren 2004. En angel investor er en som investerer i start up-firmaer. I dag er facebook børsnotert til mange milliarder kroner.

Facebook er et godt eksempel på business som gir increasing returns. Man har relativt lave kostnader i forhold til utvidelse av kapasitet i forhold til brukere, da mesteparten av jobben er gjort allerede ved oppstart.

Facebook tjener mesteparten av sine penger på annonsering og Facebook-advertising ble introdusert i 2007. De baserer seg på delingskultur, og jo mer folk deler, jo enklere for facebook er det å drive business. Med tanke på facebook-annonsering som vi skal nærmere innpå senere så er det en absolutt fordel at folk flest deler mest mulig om seg selv. De veldig målrettet måte å annonsere på som gjør at de står ganske unikt i markedet for annonsering. De har kunnskapen om sine brukere, og kan drive mer målrettet enn f.eks google fordi de vet enda mer om brukerne sine, informasjon vi selv har skrevet og fylt ut om oss selv når vi oppretter konto. Det gjør at de kan tilpasse annonsene som kommer opp hos hver enkelt bruker ned til et ganske detaljert nivå. En annen finurlig måte de tilbyr å annonsere på er at du får opp sider på NewsFeeden din som venner har likt. Når du ser venner har likt en side, så er det mer sannsynlig at du selv også klikker på. Krokan nevner Bandwagoneffekten i boka Den digitale økonomien, jeg synes dette er et godt eksempel på dette. Man kopierer altså hverandre.

En annen inntektskilde, dog ikke like stor som annonserings-biten, er at de åpnet for andre å utvikle apper til tjenesten, da tenker jeg først og fremst på typ freemium spill som har «in-app»-kjøp. Spill der folk blir hekta og må kjøpe seg videre i spillet. Facebook tjener en viss andel av det, men det er først og fremst de som utvikler appene som får den største inntekten der.

Så hvem er de egentlige kundene?

De som annonserer via Facebooks annonsekanal er kundene, mens vi privatpersoner for det meste er vanlig brukere. Facebook tjener ikke spesielt med penger på brukerne i og med at det er gratis å ha profil der, men de som annonserer oppi mot nettverkets brukere, må sies å være kundene. Det er mye likheter med Adwords med tanke på tilpassing og målrettet annonsering. Alle bedrifter, store som små, kan annonsere på Facebook, til og med privatpersoner kan annonsere på facebook.

I følge Wikipedia er det per juni 2016 60 millioner bedrifter på Facebook, så kundepotensialet er med andre ord stort! Facebook opprettet i 2016 til og med et salgskontor i Norge, som utelukkende er der for å hjelpe norske storkunder med annonsering og tilrettelegging av annonsering på Facebook.

I følge InsiderMonkey var disse de største kundene av Facebook i 2015:

 1. Samsung
 2. Procter & Gamble
 3. Microsoft
 4. AT&T
 5. Amazon
 6. Verizon
 7. Nestlé
 8. Unilever
 9. American Express
 10. Walmart
 11. Coca Cola

Når man ser på den listen er det iallefall åpenbart at deres største marked er i USA.

 

Kopiering og potensielle konkurrenter

Det er jo liten tvil om at det som er Facebooks aller største trussel er at de skal miste brukere til et tilsvarende sosialt nettverk som kanskje har klart gjøre den enda litt mer attraktiv. I og med at mye av kildekoden ligger offentlig, så er det heller ikke så usannsynlig. Men det er jo bare det tekniske, det er mer til Facebook enn bare teknologi, det er også nesten for mediehus og regne. Facebook har store ressurser og fornyer seg stadig, så det skal nok mye til for at en konkurrent skal overta deres store popularitet.

Den aller største konkurrenten til Facebook har hele veien vært Google, og de må sies ha et lite rivalri med tanke på markedsandeler blant annet. I 2012 viste Facebook muskler mot Google ved å kjøpe opp konkurrent Instagram, og dette var etter at Google hadde introdusert sitt eget sosiale nettverk, Google+. Google+ kan vel neppe sies å ha vært særlig suksess, så Facebook er fortsatt på tronen som det sosiale nettverket med flest aktive brukere. Twitter er også en sterk konkurrent, med sine 500 millioner brukere, men de er ganske ulik med tanke på formål og hensikt. Facebook utkonkurrerte tidlig det sosiale nettverket MySpace. Facebook har også kjøpt opp sosiale nettverk som kan sees som konkurrenter, blant annet Instagram og WhatsApp. De kom også med tilbud til Snapchat, men der fikk de avslag. Det er kanskje bra, alle har godt av litt konkurranse for å stimulere videre utvikling. Yahoo prøvde å kjøpe Facebook i 2006 for 1 milliard dollar, men det har aldri handlet om å selge for Zuckerberg, men utbygging av et sosialt nettverk som er til for brukerne og i stadig utvikling som pusher grensene.

Å miste brukere på grunn av misnøye for høy utlevering av personlig informasjon er også en av facebooks trusler. Hvis folk føler seg for eksponert og ikke ønsker å ha profil der lengre, vil dette få følger for Facebook. Men spørsmålet er om vi har blitt for godt vant og avhengig av måten å kommunisere ut til omverden på til at vi ikke tilgir Facebooks overtramp gang etter gang. Facebook har tøyet grensene på personvern flere ganger og noen ganger har brukerne godtatt endringene etter en stund, mens andre ganger har de måttet gått tilbake på det. F.eks Facebook Beacon som rett og slett avslørte for mye. Det er en tynn linje mellom at brukerne føler at det blir for mye offentlig om seg selv og det å få inn annonsører interessert. De har en unik mulighet til targeted markedføring i og med at de vet så mye om brukerne sine. Om balansen kan være finurlig å holde, så er oppskriften i grunn ganske enkel:

Holde brukerne glade = Mange brukere = Mange å annonsere til

En annen reell trussel kan være hacking. Facebook lagrer ufattelige mengder med informasjon på hver enkelt bruker og kan derfor være yndet mål for hacking. I tillegg er det flere sikkerhetsmyndigheter som har gått ut mot personvernet til Facebook. Facebook er nok klar over truslene de står overfor og utvikler stadig høyere sikkerhet i forhold til hacking. De har blant annet laget en feature som heter innloggingsvarsel, og der kan man også sette opp at man må taste inn et kodepassord for å kunne logge inn fra en ny enhet og du kan legge til betrodde kontakter. Mange gode tips til sikkerhetsinnstillinger finner du her.

At noen kan vippe Facebook ned fra tronen sin i sosial nettverk-verden pr i dag er heller lite trolig siden det er såpass mange aktive brukere og de har  over 14.000 ansatte som er med på å videreutvikle konseptet og holde skuta rett og eier flere av de som kan ansees å være konkurrenter.

 

 

Kilder:

Krokan, Arne. (2010) Den digitale økonomien , Cappelen Damm AS

Wikipedia: https://no.wikipedia.org/wiki/Facebook 

Synlighetsbloggen: https://blogg.synlighet.no/facebook-statistikk-brukere-norge-verden/

Bloomberg, «Game Changers, 2013: https://www.youtube.com/watch?v=5WiDIhIkPoM

InsiderMonkey: http://www.insidermonkey.com/blog/11-biggest-facebook-advertisers-in-2015-353679/

Tapscott, D. D. Ticoll og A Lowy (2000) Digital Capital: Harnessing the Power of Business Webs. Boston: Harvard Business School Press.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *